Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-2/09

Opole, dnia 03.03.2009 roku
OŚ.ZW 6224-2/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 30.01.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Eugeniusza Piłata z Biura Projektowania i Usług Technicznych PROKOM w Dzierżoniowie, działającego z upoważnienia Zastępcy Burmistrza Ozimka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w m. Grodziec przejść, rurociągami kanalizacji sanitarnej,
pod dnem:
 1. Rzeki Rosy:
  1. Przejście nr 4 w km 4+080 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej Dy140 PE 100 SDR17, w rurze osłonowej stalowej DN 219 f 219,1/8,0 mm   o długości L = 25 m na głębokości min. 0,55 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury osłonowej 181,15 m npm, metodą przewiertu sterowanego,
 2. Rzeki Białki:
  1. Przejście nr 8 w km 4+065 rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej DN 200 kamionkowym, w rurze osłonowej stalowej DN 406 f 406,4/8,0 mm o długości L = 8 m na głębokości min. 0,64 m pod dnem rzeki, tj. rzędna góry rurociągu 188,78 m npm, metodą rozkopu,
  2. Przejście nr 9 w 4+125 rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej  DN 200 kamionkowym, w rurze osłonowej stalowej DN 406 f 406,4/8,0 mm o długości L = 8 m na głębokości min. 0,63 m pod dnem rzeki, tj. rzędna góry rurociągu 189,17 m npm, metodą rozkopu,
  3. Przejście nr 11 w 5+962 rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej   DN 200 kamionkowym, w rurze osłonowej stalowej DN 406 f 406,4/8,0 mm o długości L = 30 m na głębokości min. 1,18 m pod dnem rzeki, tj. rzędna góry rurociągu 193,67 m npm, metodą przewiertu sterowanego.
 
 
Z up.Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML