Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-6/09

 

Opole, dnia 25 lutego 2009 r.
OŚ. BSz–6223–6/09                                                       
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
  
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 4 lutego 2009 r., postępowania na wniosekPana Marka Klyk, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu „Vitroterm –Murów” SA w Murowie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie istniejącymi 5 wylotami (poprzez studzienki) do zarurowanego odcinka rowu melioracyjnego RC-3, ścieków opadowych i roztopowych z terenu zakładu „Vitroterm-Murów” SA w Murowie.
Zarurowany odcinek rowu zlokalizowany jest na działkach nr 347/6, 348/2, 348/4 am 2 obręb Murów, wylot do odcinka otwartego rowu zlokalizowany jest na działce nr 280 am1 obręb Murów.
 
 
 
Z up.Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML