Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/09

 

Opole, dnia 6 lutego 2009 r.
OŚ. BSz–6223–1/09                                                         
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację       o wszczęciu w dniu 7 stycznia 2008 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Andrzeja Dunaj z firmy Usługi Projektowe „TRASA”, Kluczbork ul.Żeromskiego 4/1, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji przedsięwzięcia: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 relacji Opole – Krapkowice- Zdzieszowice na odcinku od km 17+266 do 18+766, w m. Kąty Opolskie i Przywory gm. Tarnów Opolski, tj.:
1. na wykonanie urządzeń wodnych:
Ø        wylotu oczyszczonych ścieków opadowych oznaczonego jako W1 – na rowie przydrożnym (prawym) wzdłuż drogi gminnej, zlokalizowanym w km drogi 00+046, na działce nr 1974/137 am3 obręb Przywory, 
Ø        na przebudowę 6 przepustów na rowie przydrożnym, zlokalizowane:  
·         P-1 w km drogi 18+133,85, na działce nr 449/94 am 1 obręb Kąty Opolskie
·         P-2 w km drogi 18+301,97, na działce nr 449/94 am 1 obręb Kąty Opolskie
·         P-3 w km drogi 18+328,84 na działkach nr 449/94 i nr 447/91 am 1 obręb Kąty Opolskie
·         P-4 w km drogi 18+416,98 na działce nr 447/91 am 1 obręb Kąty Opolskie
·         P-5 w km drogi 18+446,00 na działce 603/90 am 1 obręb Kąty Opolskie
·         P-6 w km drogi 18+750,18 na działce 806/242 am 1 obręb Kąty Opolskie
Ø        na likwidację rowów przydrożnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z przepustami w celu ułożenia kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinkach:
·         rów prawy od km 17+293,67 do km 17+562,78 na działkach nr 1136/30, 1005/349, 1040/353, 2081/354, 1166/357, 1068/361, 1071/368, 1072/368, 1416/371, 1008/378 am3 obręb Przywory,
·         rów prawy od km 18+113,66 do km 18+117,98 na działkach nr 449/94 am 1 obręb Kąty Opolskie,
·         rów lewy od km 18+110,73 do km 18+722,59 na działkach nr 455/110, 457/110, 459/110, 461/110, 463/110, 465/109, 467/108, 469/107, 470/107, 471/107, 475/106, 477/106, 479/105, 481/105, 434/104, 483/103, 485/100, 411/99, 414/99, 487/98, 489/96, 491/97 am 1 obręb Kąty Opolskie,
·         rów prawy od km 18+567,10 do km 00+046,49 drogi powiatowej nr 1716O (ul. Kościelna) na działkach nr 445/90, 694/90, 809/215 am 1 obręb Kąty Opolskie,
2. na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych:
Ø        wylotem W1do rowu przydrożnego (prawego) wzdłuż drogi gminnej, zlokalizowanym w km drogi 00+046, na działce nr 1974/137 am3 obręb Przywory, 
Ø        systemem rozsączającym „AZURA” ułożonym pod dnem rowu przydrożnego lewego na odcinku w km drogi 18+722,59 do 18+809,00 zlokalizowanym na działkach nr 491/97, 493/97 am 1 obręb Kąty opolskie.
 
 
 
   Z up.Starosty
Marek Parfimczyk
                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
Wersja XML