Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/9/08

 

Opole, dnia 22 stycznia 2009 r.
OŚ. BSz–6223–36/9/08                                                              
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
podaję do publicznej wiadomości,
informację o wszczęciu, w dniu 5 września 2008 r., postępowania na wniosek Burmistrza Niemodlina, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, istniejącymi wylotami w Niemodlinie, oznaczonymi (zgodnie z ewidencją gminy) jako W16 – W25:
Ø       w zakresie wylotu ścieków W24 – odprowadzającego ścieki opadowe –Qobl = 105,0 l/s, z odwodnienia nawierzchni:
   - odcinków dróg gminnych (ul.Brzozowej, ul.Polnej, ul. Klonowe i ul. Lipowej) – o powierzchni całk. 1,1085 ha
   - gminnych (z terenu miasta z wyłączeniem dróg) – o powierzchni całk. 5,00 ha
dwoma rurociągami kanalizacji deszczowej ścieki wprowadzane są do zbiornika ziemnego na położonego na działce nr 1065/14 am12, z którego nadmiar wód odprowadzany jest rowem odpływowym o długości 70 m do rowu melioracyjnego bez nazwy w km 0+030 (zlewnia rowu mel. R-10) na granicy działek 1065/14, nr 1065/12 am 12 obręb Niemodlin.
 
                                                 Z up.Starosty
                                             Marek Parfimczyk
                          Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML