Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-56/08

Opole, dnia 20 stycznia 2009 r.

OŚ. BSz– 6223 – 56 /08                                                             
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),     
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 23 grudnia 2008 r., postępowania na wniosek Burmistrza Niemodlina, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, istniejącym wylotem W2 (numeracja wylotu wg ewidencji gminy), ścieków opadowych i roztopowych w Niemodlinie z odwodnienia nawierzchni:
    - odcinków dróg:
¨       krajowej – część ul. Bohaterów Powstań Śl. - o pow. całk. 0,1167 ha 
¨       powiatowej – ul.Brzeska - o pow. całk. 0,9669 ha
¨       gminnej – ul. Podgórnej – o pow. całk. 0,2811 ha
- terenów gminnych ( z terenu miasta z wyłączeniem dróg i placów) - o pow. całk.7,00 ha
dorowu melioracyjnego R-B-16 w km 0+890, wylot zlokalizowany jest na działce nr 375 am 7 obręb Niemodlin.
 
                                                                           Z up.Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                    Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML