Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6224-24/08

 

Opole, dnia 14.01.2009 roku
OŚ.ZW.6224-24/08
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 13.11.2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Jana Jurka zam. Brzezie ul. Wiejska 36 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego, rybnego, w kształcie prostokąta o wymiarach 44,5 m x 82 m zasilanego wyłącznie wodami gruntowymi zlokalizowanego na działce nr 648/129 k.m. 1 obręb Brzezie gm. Dobrzeń Wielki o następujących parametrach:
 
 
                                                                      Z up. Starosty
                                                                  Marek Parfimczyk
                                               Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML