Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/7/08

Opole,  dnia  14 stycznia 2009 r.

OŚ. BSz– 6223 – 36/7 /08                                                          

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),     

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu, w dniu 5 września 2008 r., postępowania na wniosek Burmistrza Niemodlina,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie  ścieków opadowych i roztopowych, istniejącymi wylotami w Niemodlinie, oznaczonymi (zgodnie z ewidencją gminy) jako  W16 – W25:

Ø             w zakresie wylotu ścieków W19 – odprowadzającego ścieki opadowe –Qobl = 19,0 l/s,  z odwodnienia nawierzchni:

   - odcinków dróg gminnych (ul.Lwowskiej, części ul. Podwale) – o powierzchni całk. 0,2110 ha

   - gminnych (z terenu miasta poza drogami i placami) – o powierzchni całk. 0,5000 ha

do rowu melioracyjnego R-C-10 km 0+340, (wylot przed przepustem na rowie pod ul.Lwowską) zlokalizowanego na działce nr 589 am 9 obręb Niemodlin.

         

 
 
                                                            Z up.Starosty
                                                        Marek Parfimczyk
                                   Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

  

 

 

 

Wersja XML