Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła opakowaniowego - Warta Glass Jedlice S.A.

ZAWIADOMIENIE
 
 
 
 
                 Działając zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz.U. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Starosta Opolski zawiadamia o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o maksymalnej zdolności wytopu 280 Mg szkła na dobę należącej doWarta Glass Jedlice S.A., Jedlice 46-040 Ozimek
 
 
Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią wniosku znajdującego się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu, ul.Piastowska 14, pokój 44, oraz składania uwag i wniosków, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
 
 
 
 
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu
 
 
 
Opole, 05.09.2008r.
 

 

Wersja XML