Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do spalania paliw - Ciepłownia w Schodni.

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

                 Działając zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) Starosta Opolski zawiadamia o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt – Ciepłownia w Schodni ul.Ciepłownicza 16 należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka ul.Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek.

 

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią wniosku znajdującego się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu, ul.Piastowska 14, pokój 44, oraz składania uwag i wniosków, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu

 

 

 

Opole, 25.10.2007r.

Wersja XML