Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych - Cegielnia Szydłów.

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

                 Działając zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) Starosta Opolski zawiadamia o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o pojemności pieca przekraczającej 4m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobów na m3 pieca należącej do Cegielni SZYDŁÓW Wacław Krzyżanowski Szydłów, ul.Fabryczna 10, 49-130 Tułowice.

 

Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią wniosku znajdującego się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu, ul.Piastowska 14, pokój 44, oraz składania uwag i wniosków, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu

 

 

 

Opole, 25.10.2007r.

Wersja XML