Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bocianowski Marek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

PDFMarek Bocianowski za 2014 r. złożone do 30.04.2015 r.pdf

PDFMarek Bocianowski w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 26.04.2015 r.pdf

PDFMarek Bocianowski w związku z nawiązaniem stosunku pracy z dniem 27.04.2015 r.pdf

PDFMarek Bocianowski korekta oświadczenia z dn. 26.03.2015 r.pdf

PDFMarek Bocianowski korekta oświadczenia z dn. 27.03.2015 r.pdf

PDFMarek Bocianowski korekta oświadczenia z dn. 10.04.2015 r.pdf

PDFMarek Bocianowski - cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z dniem 31.12.2015 r.pdf
 

 
Wersja XML