Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sobera Danuta - była Dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie

Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej powiatu.
Informacja o zatrudnieniu członka rodziny na terenie powiatu opolskiego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o zawartych umowach cywilno - prawnych.

PDFDanuta Sobera za 2014 r. złożone do 30.04.2015 r.pdf

PDFDanuta Sobera za 2015 r. złożone do 30.04.2016 r.pdf

PDFDanuta Sobera za 2016 r. złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31.08.2016 r.pdf
 

 
Wersja XML