Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015

"Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012 -2015" zatwierdzono uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XVII/133/12 z dnia 31 maja 2012 r.

Wersja XML