Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Program Ochrony Środowiska

"Powiatowy Program Ochrony Środowiska" w skład, którego wchodzi:
"Program Ochrony Środowiska Powiatu Opolskiego na lata 2004 -2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011" oraz "Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Opolskiego" został przyjęty przez Radę Powiatu Opolskiego uchwała nr XX/141/05 dnia 24 lutego 2005 r.
Wersja XML