Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Program Bezpieczeństwa

"Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrona Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Opolskim" zatwierdzono uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII/234/02 z dnia 14 marca 2002 r.
Wersja XML