Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opolskiego w latach 2001-2015

Przyjęta uchwałą Rady Powiatu Opolskiego nr XXV/209/01 z dnia 20 grudnia 2001r.
Wersja XML