Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Ozimku obecnie Szpial Św. Rocha w Ozimku

Z dniem 30 kwietnia 2004 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Ozimku zakończył działalność medyczną. Uchwała nr XIII/81/04 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ozimku.

Obecnie

Szpital św. Rocha w Ozimku
ul. Częstochowska 31
46 - 040 Ozimek
tel/fax 77 42 73 491
e-mail:
https://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/ozimek-szpital-sw-rocha

Dyrektor: Joanna Ryndak

Wersja XML