Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Zewnętrzne w 2014 roku

Kontrola problemowa Archiwum Państwowego w Opolu

Kontrola w dniu 12 czerwca 2014 r.

Zakres kontroli:

Kontrola Archiwum Zakładowego Przez Archiwum Państwowe w Opolu dotycząca stanu uporządkowania dokumentacji

 

 Ustalenia:

 1. Dokumentację ze spraw zakończonych w Wydziałach Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  przekazać do archiwum zakładowego.
 2. Uporządkować dokumentacje po Urzędzie Rejonowym poprzez przygotowanie spisów zdawczo – odbiorczych.
 3. Przekwalifikować dokumentacje archiwalną kat. A i przesłać spisy zdawczo – odbiorcze do Archiwum Państwowego w Opolu .
 4. Sporządzić terminarz prac związanych z przeglądem zasobów archiwalnych.
 5. Przekazać dokumentacje po Urzędzie Rejonowym w Opolu do Archiwum Państwowego w Opolu.

O sposobie wykonania zaleceń Archiwum Państwowe w Opolu zostało powiadomione.

 


Wersja XML