Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA OGÓLNA - Starostwo Powiatowe w Opolu

 

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU
ul. 1 Maja 29, 45-068 OPOLE
www.powiatopolski.pl
tel. (77) 54 15 101, 54 15 102
fax (77) 54 15 103
e-mail:

Adres skrytki ePUAP: /Powiat_Opolski/SkrytkaESP lub /Powiat_Opolski/skrytka

NIP POWIATU: 754-30-23-121

REGON POWIATU: 53 14 12 585

PDFKomunikat Praca Starostwa od 13.10.2020.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.120.33.2020 r. Starosty Opolskiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
 

RACHUNKI BANKOWE POWIATU OPOLSKIEGO
Bank PKO BP SA II Oddział Opole
 

numer rachunku  Konto Urzędu Miasta Opola - Bank Millenium S.A. ul. 1 maja 6, 45-050 Opole
 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

opłata skarbowa;  opłata za czynności wykonywane w wydziale budownictwa: pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórki itp. 

numer rachunku

22 1020 3668 0000 5602 0015 7099

opłaty komunikacyjne,
czynsze, dzierżawa, opłata za wydanie dziennika budowy

numer rachunku

57 1020 3668 0000 5302 0015 7586

użytkowanie wieczyste gruntów
Skarbu Państwa

numer rachunku

96  1020 3668 0000 5602 0015 8774

wadia
 

numer rachunku

  45 1020 3668 0000 5102 0123 6249

opłaty za usługi geodezyjne

 

Godziny bezpośredniej obsługi klientów:

poniedziałek 7.30 - 16.30
wtorek 7.30 - 15.00
środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 15.00
piątek 7.30 - 13.30

Podstawa prawna: Zarządzenie nr OR.120.33.2020 Starosty Opolskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku.


Czas pracy Starostwa Powiatowego w Opolu:

poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Podstawa prawna: Zarządzenie nr OR.120.8.2012 Starosty Opolskiego z dnia 30 marca 2012 roku.


Kasa Starostwa Powiatowego w Opolu:

czynna w nastepujących godzinach:

poniedziałek 7.45 - 16.30
wtorek 7.45 - 15.00
środa 7.45 - 15.00
czwartek 7.45 - 15.00
piątek 7.45 - 13.30

 


W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym  i  innych  środkach  komunikowania  się  (Dz.  U.  Nr  209,  poz.  1243)  osoby  uprawnione  mogą nieodpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw  w Starostwie Powiatowym w Opolu. Osoba  uprawniona  zobowiązana  jest  zgłosić  w  Urzędzie  chęć  skorzystania  ze  świadczenia  ze  wskazaniem  wybranej  metody  komunikowania  się,  co  najmniej  na  3  dni  robocze  przed  zdarzeniem,  z wyłączeniem sytuacji nagłych Koordynatorowi do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
tel.: 77/5415104, 77/5415170
fax: 77/5415103
e-mail:
list.: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29

 

Symbol terytorialny Powiatu Opolskiego: 1609

Wydziały mieszczące się w budynku przy ul. 1 Maja 29:

Starosta i Wicestarosta Opolski,

Sekretariat Starosty i Wicestarosty,
Członek Zarządu Powiatu Opolskiego,
Sekretarz Powiatu Opolskiego,
Skarbnik Powiatu Opolskiego,

Rzecznik Prasowy Starosty Opolskiego,
Wydział Organizacyjny,
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
Wydział Finansowy,
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Administracyjno - Gospodarczy,

Wydział Komunikacji,
Zespół Radców Prawnych,
Biuro Rady Powiatu Opolskiego,
Kancelaria Ogólna

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

Rzecznik Praw Konsumentów.

 

Wydziały i jednostki mieszczące się w budynku przy ul. Książąt Opolskich 27:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu,
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.

 

Wydziały mieszczące się w budynku przy Placu Wolności 7-8:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
Wydział Geodezji i Kartografii + filia w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 32, tel. 77 46 07 483,

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Wersja XML