Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych: Stanisława Brzozowska
e-mail:

ul. 1 Maja 29
45 - 068 Opole
tel. 77/ 54 15 116

 

DOCDowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych- informacja dla rodziców.doc

DOCZgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Opolskiego.doc
DOCZałącznik nr 1 KADRA PEDAGOGICZNA.doc
DOCZałącznik nr 2 WARUNKI LOKALOWE.doc
DOCZałącznik nr 3 ZOBOWIĄZANIE.doc
DOCZałącznik nr 4 INFORMACJE (REGON).doc
DOCZgłoszenie zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Opolskiego.doc


PDFWykaz szkół i placówek niepublicznych POWIAT OPOLSKI.pdf
 


 
Wersja XML