Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych: Stanisława Brzozowska
e-mail:

ul. 1 Maja 29
45 - 068 Opole
tel. 77/ 54 15 116

 

DOCDowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych- informacja dla rodziców.doc
DOCWniosek zgłoszenia szkoły i placówki niepubliczenej do rejestru szkół niepublicznych.doc
DOCInformacje dodatkowe niezbędne do zarejestrowania szkoły - placówki niepublicznej w systemie informacji oświatowej.doc
DOCZał. 1 - WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ.doc
DOCZał. 2 - INFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH.doc
DOCZał. 3 - ZOBOWIĄZANIE.doc

 


 
Wersja XML