Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego podjęte od 2006 r.:

PDFUchwała Nr I-1-06 RPO z dnia 23.11.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr II-2-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr II-3-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego
PDFUchwała Nr II-4-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego
PDFUchwała Nr II-5-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr II-6-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr II-7-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr II-8-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr II-8-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr II-10-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia delegowania radnych do składu komisji
PDFUchwała Nr II-11-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.
PDFUchwała Nr II-12-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-194-06 RPO z dnia 30 marca 2006 r.
PDFUchwała Nr III-13-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr III-14-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
PDFUchwała Nr III-15-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich
PDFUchwała Nr III-16-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z zał.
PDFUchwała Nr III-17-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r.
PDFUchwała Nr III-18-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok.
RARZał. do Uchwały Nr III-18-06 RPO z dnia 21.12.2006 r
PDFUchwała Nr III-19-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006-2007
PDFUchwała Nr IV-20-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok
PDFUchwała Nr IV-21-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
PDFZał. do Uchwały Nr IV-21-07 RPO z dnia 15.02.2007 r
PDFUchwała Nr IV-22-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów
PDFUchwała Nr IV-23-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokali użytkowych
PDFUchwała Nr IV-24-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokali użytkowych
PDFUchwała Nr IV-25-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dot. zawieszenia w 2007 roku obszarów B i D Programu wyrównywania różnic między regionami
PDFZał. do Uchwały Nr IV-25-07 RPO z dnia 15.02.2007 r.
PDFUchwała Nr V-26-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
PDFUchwała Nr V-27-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007
PDFUchwała Nr V-28-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego
PDFUchwała Nr V-29-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego
PDFUchwała Nr V-30-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wraz z zał.
PDFUchwała Nr V-31-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie określenia na 2007 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych
PDFUchwała Nr V-32-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
PDFUchwała Nr VI-33-07 RPO z dnia 19.04.2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium
PDFUchwała Nr VI-34-07 RPO z dnia 19.04.2007 r. w sprawie utworzenia Publicznego Technikum Zespołu Szkół w Ozimku dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski
PDFUchwała Nr VI-35-07 RPO z dnia 19.04.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-21-2000 RPO z dnia 24.02.2000 r
PDFUchwała Nr VI-36-07 RPO z dnia 19.04.2007 r. w sprawie załatwienia skargi na postawę Starosty
PDFUchwała Nr VII-37-07 RPO z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r
PDFUchwala Nr VII-38-07 RPO z dnia 21.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
PDFUchwała Nr VII-39-07 RPO z dnia 21.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości
PDFZał. do Uchwały Nr VII-39-07 RPO z dnia 21.06.2007 r.
PDFUchwała Nr IX-46-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr IX-46-07 RPO z dnia 25.10.2007 r.pdf
PDFUchwała Nr IX-49-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciażania nieruchomosci.pdf
PDFUchwała Nr X-53-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.pdf
PDFUchwała Nr X-54-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.pdf
PDFUchwała Nr X-56-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom.pdf
PDFUchwała Nr X-57-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. zmieniająca uchwałę określającą zadania i środki PFRON.pdf
PDFUchwała Nr X-58-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.pdf
PDFUchwała Nr X-59-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. w sprawie wydania opinii dot. wyłączenia z SOSZOZ Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr X-55-07 RPO z dnia 06.12.2007 r.pdf
PDFUchwała Nr X-55-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf
PDFUchwała Nr XI-60-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XI-61-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie delegowania radnych do składu komisji.pdf
PDFUchwała Nr XI-62-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2008-2012.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XI-62-07 RPO z dnia 20.12.2007 r.pdf
PDFUchwała Nr XI-63-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.pdf
PDFUchwała Nr XI-64-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatkow które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.pdf
PDFUchwała Nr XI-65-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r.pdf
ZIPZał. do Uchwały Nr XI-65-07 RPO z dnia 20.12.2007 r.zip
PDFUchwała Nr XI-66-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet.pdf
PDFUchwała Nr XII-67-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.pdf
PDFUchwała Nr XII-68-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr XII-69-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Turawie.pdf
PDFUchwała Nr XII-70-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XII-71-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej.pdf
PDFUchwała Nr XII-72-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.pdf
PDFUchwała Nr XII-73-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie określenia zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr XIII-74-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Opolskiego na 2008r.pdf
PDFUchwała Nr XIII-75-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XIII-76-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała Nr XIII-77-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie utworzenia PZSZ Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr XIII-78-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie utworzenia LO Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr XIII-79-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie utworzenia LO dla dorosłych Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr XIII-80-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały nadającej i odnawiającej akty założycielskie.pdf
PDFUchwała Nr XIII-81-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia gimnazjum w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała Nr XIII-82-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XIII-75-08 RPO z dnia 23.03.2008 r..pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XIII-76-08 RPO z dnia 23.03.2008 r..pdf
JPEGZał. do Uchwały Nr XIII-82-08 RPO z dnia 23.03.2008 r..jpeg
PDFUchwała Nr XIV-83-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium
PDFUchwała Nr XIV-84-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.
PDFUchwała Nr XIV-85-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Ozimku
PDFUchwała Nr XIV-86-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-71-2000 RPO
PDFUchwała Nr XIV-87-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników Zespołów Szkół
PDFUchwała Nr XIV-88-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
PDFUchwała Nr XIV-89-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zasad korzystania przez uczniów z posiłków w stołówkach w szkołach
PDFUchwała Nr XIV-90-08 RPO z dnia 24.04.2008 r.w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników PCPR
PDFUchwała Nr XIV-91-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników DPS w Prószkowie
PDFUchwała Nr XIV-92-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości
PDFUchwała Nr XV-93-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.
PDFUchwała Nr XV-94-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. w sprawie przekazania skargi Staroście Opolskiemu
PDFUchwała Nr XV-96-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. w sprawie uzgodnienia 1 pkt w DDz Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr XV-97-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Niemodlinie
PDFUchwała Nr XV-98-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości
PDFUchwała Nr XV-95-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. w spawie. ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr XVI-99-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w likwidacji skutków powodzi - powiat Dolina Ukraina
PDFUchwała Nr XVI-100-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnicy
ZIPUchwała Nr XVI-101-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r.
ZIPUchwała Nr XVI-102-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r.
PDFUchwała Nr XVI-103-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego
PDFUchwała Nr XVI-104-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
PDFUchwała Nr XVI-105-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywnością przeciw wykluczeniu
PDFUchwała Nr XVII-106-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.
PDFUchwała Nr XVII-107-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. w sprawie skargi na działalność Starosty Opolskiego
PDFUchwała Nr XVII-108-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. w sprawie wydania opinii
PDFUchwała Nr XVII-109-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół na terenie Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr XVII-110-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-73-08 RPO z dnia 28.02.2008 r.
PDFUchwała Nr XVII-111-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr XVIII-112-08 RPO z dnia 10.11.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-112-08 RPO z dnia 20.11.2008 r.
PDFUchwała Nr XVIII-113-08 RPO z dnia 20.11.2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII-111-08 RPO z dnia 09.10.2008 r
PDFUchwała Nr XVIII-114-08 RPO z dnia 20.11.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowania z EFS w ramach POKL
PDFUchwała Nr XVIII-115-08 RPO z dnia 20.11.2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta
PDFUchwała Nr XVIII-116-08 RPO z dnia 20.11.2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
PDFUchwała Nr XIX-117-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
PDFUchwała Nr XIX-118-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi
PDFUchwała Nr XIX-120-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie skargi wyrażającej niezadowolenie ze stanowiska Starosty Opolskiego
PDFUchwała Nr XIX-121-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu na 2008 r
PDFUchwała Nr XIX-122-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
PDFUchwała Nr XIX-123-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia dot. przeprowadzenia terapii logopedycznej
PDFUchwała Nr XIX-124-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
PDFUchwała Nr XIX-125-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 r
PDFZał. do Uchwały Nr XIX-125-08 RPO z dnia 18.12.2008 r
PDFUchwała Nr XIX-126-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-105-08 RPO
RARUchwała Nr XIX-127-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Opolskiego 2009
PDFUchwała Nr XIX-128-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu fin. PFGZGiK na 2009 r.
XLSZał. do Uchwały Nr XIX-128-08 RPO z dnia 18.12.2008 r.
PDFUchwała Nr XIX-129-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu fin. PFOŚiGW na 2009 r.
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XIX-129-08 RPO z dnia 18.12.2008 r.
PDFUchwała Nr XIX-130-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
PDFUchwała Nr XX-131-09 z dnia 05.02.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.
PDFUchwała Nr XX-132-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego funduszu celowego PFGZGiK
XLSZał. do Uchwały Nr XX-132-09 RPO z dnia 05.02.2009 r.
PDFUchwała Nr XX-133-09 z dnia 05.02.2009 r. w sprawie utworzenia Publ. Uzupeł. LO Zespołu Szkół w Chróścinie
PDFUchwała Nr XX-134-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-71-2000 RPO
PDFUchwała Nr XX-135-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach PO KL.
PDFUchwała Nr XX-136-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta
PDFUchwała Nr XX-138-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
PDFUchwała Nr XX-137-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
PDFUchwała Nr XXI-139-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXI-140-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjasniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXI-141-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. w sprawie określenia na 2009 r. zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXI-142-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr XXI-143-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego PFOŚiGW na 2009 r.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI-139-09 RPO z dnia 19.03.2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXII-144-09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w sprawie udzielenia aboslutorium.pdf
PDFUchwała Nr XXII-145-09 RPO z dnia 16.04.2009 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXII-146-09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w spraiwe zmiany planu funduszu celowego na 2009 r. Powaitowego Funduszu Gospodarki Zasobem.pdf
PDFUchwała Nr XXII-147-09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy.pdf
PDFUchwała Nr XXII-148-09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała Nr XXII-149-09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr IX-47-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie skargi na działalnosc Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr IX-48-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej w formie.pdf
PDFUchwała Nr IX-49-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomosci.pdf
PDFUchwała Nr IX-50-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V 31 07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2007 r. - zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych.pdf
PDFUchwała Nr IX-51-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu - ZOZGiK.pdf
PDFUchwała Nr IX-52-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych i ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia-Domy Dziecka.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-150-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-151-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjasniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-152-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-153-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Puiblicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-154-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-155-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-230-02 RPO z dnia 31.01.2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-156-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-157-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI-257-02 RPO z dnia 05.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-158-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-127-2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-159-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-158-09 RPO z dnia 25.06.2009 r..pdf
PDFZa. Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-156-09 RPO z dnia 25.06.2009 r.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-158-09 RPO z dnia 25.06.2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-160-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIV-161-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI-257-02 RPO z dnia 5.02.2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolksiego zmieniona uchwałą Nt XXIII-157-09 RPO z dnia 25 czerwca 2009 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIV-162-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII-154-09 RPO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-163-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. zmieniajaca Uchwałę NrXXIII-153-09 RPO z dnia 25 czerwca 2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-164-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Przyszłość należy do specjalistów współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-165-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-166-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działajacych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-167-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-168-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-169-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-170-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Straosty Opolksiego.pdf
PDFUchwała Nr XXV-171-09 RPO z dnia 28.09.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV-171-09 RPO z dnia 28.09.2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-172-09 RPO z dnia 05.11.2009 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr XXVI-173-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r
PDFUchwała Nr XXVI-174-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim
PDFUchwała Nr XXVI-175-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-141-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. określającej zadania i środki PFRON
PDFUchwała Nr XXVI-176-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości
PDFUchwała Nr XXVI-177-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości
PDFZał. do Uchwały Nr XXVII-178-09 RPO z dnia 26.11.2009 r
PDFUchwała Nr XXVII-178-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.
PDFZał. do Uchwały Nr XXVII-179-09 RPO z dnia 26.11.2009 r.
PDFUchwała Nr XXVII-179-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-180-09 RPO z dnia 26.11.2009 r
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-180-09 RPO z dnia 26.11.2009 r
PDFUchwała Nr XXVII-180-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 r.
PDFUchwała Nr XXVII-181-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. w sprawie wydania opinii
PDFUchwała Nr XXVII-182-09 RPO z dnia 26.11.009 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
ZIPZał. do Uchwały Nr XXVII-183-09 RPO z dnia 26.11.2009 r
PDFUchwała Nr XXVII-183-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy
PDFUchwała Nr XXVIII-184-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca uchwałę w sorawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r..pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-185-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-186-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok PFGZGiK.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-187-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego PFOŚiGW na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-188-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powaitu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-189-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-190-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-191-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-192-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-193-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy - właścicieli aptek w powiecie opolskim.pdf
RARZał. do Uchwały Nr XXVIII-188-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.rar
PDFUchwała Nr XXIX-194-10 RPO z dnia 16.02.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na zakup ambulansu.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-195-10 RPO z dnia 16.02.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-196-10 RPO z dnia 16.02.2010 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-197-10 RPO z dnia 16.02.2010 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Lecha Benisz i Ewy Maliszkiewicz-Benisz ...pdf
PDFUchwała Nr XXIX-198-10 RPO z dnia 16.02.2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczacego przeprowadzenia terapii pedagogicznej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-195-10 RPO z dnia 16.02.2010 r.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-195-10 RPO z dnia 16.02.2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXX-199-10 RPO z dnia 25.03.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r..pdf
PDFUchwała Nr XXX-200-10 RPO z dnia 25.03.2010 r. w sprawie wydania opinii.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XXX-200-10 RPO z dnia 25.03.2010 r..pdf
PDFUchwała Nr XXX-201-10 RPO z dnia 25.03.2010 r. w sprawie określenia na 2010 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-203-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-204-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-205-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Niemodlin zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-206-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-207-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-208-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. w sprawie sprostowania uchwały Nr XXVIII-186-09 Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XXXI-208-10 RPO z dnia 22.04.2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-209-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na usuwanie skutków powodzi
PDFUchwała Nr XXXII-210-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.
PDFUchwała Nr XXXII-211-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze.
PDFUchwała Nr XXXII-212-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco dofinansowania zadania Budowa boiska piłkarskiego .
PDFUchwała Nr XXXII-213-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI-165-09 RPO z dnia 3.09.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta.
PDFUchwała Nr XXXII-214-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi .
PDFUchwała Nr XXXII-215-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywnością przeciw wykluczeniu.
PDFUchwała Nr XXXII-216-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok PFGZGiK.
PDFZał. do Uchwały Nr XXXII-216-10 RPO z dnia 24.06.2010 r
PDFUchwała Nr XXXIII-217-10 RPO z dnia 09.09.2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-218-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie udzielenia Gminie Opole pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-219-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-220-10 RPO z dnia 09.09.2010 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-221-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI-207-10 z dnia 22.04.2010.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-222-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-223-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii pedagogicznej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-224-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-69-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-69-08 RPO.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-225-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX-201-10 Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-226-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-227-10 RPOz dnia 15.10.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-228-10 RPO z dnia 15.10.2010 w sprawie określenia szczegółowyuch zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-229-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacjidla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-230-10 RPO z dnia 15.10.2010 w spraiwe określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-231-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową realizację projektu pn. Opolska eSzkoła,szkołą ku przyszłośi.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-232-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywna młodzież z Powiatu Opolskiego współfinansowanego z EFS.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-233-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.Przyszłość nalezy do specjalistów-edycja II współfinansowanego z EFS.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-234-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX-201-10 RPO z dnia 25.03.2010 r. określającej na 2010 r. zadania iśrodki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-235-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.
PDFUchwała Nr XXXV-236-10 RPO z dnia 09.11.2010 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-236-10 RPO z dnia 09.11.2010 r.
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-236-10 RPO z dnia 09.11.2010 r.
PDFUchwała Nr XXXV-237-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 r. PFGZGiK
PDFZał. do Uchwały Nr XXXV-237-10 RPO z dnia 09.11.2010 r.
PDFUchwała Nr XXXV-238-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. w sprawie statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim
PDFUchwała Nr XXXV-239-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach
PDFUchwała Nr I-1-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr I-2-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powaitu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr I-3-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr I-4-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr I-5-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-6-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-7-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-8-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-9-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-10-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDFUchwała Nr II-11-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-12-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr II-13-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-201-10 RPO.pdf
PDFUchwała Nr II-14-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie wydania opinii.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr II-14-10 RPO z dnia 10.12.2010 r.pdf
PDFUchwała Nr III-15-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.pdf
PDFUchwała Nr III-16-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-165-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta.pdf
PDFUchwała Nr III-17-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-176-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości.pdf
PDFUchwała Nr III-18-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf
PDFUchwała Nr III-19-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwałenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr III-20-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.pdf
PDFUchwała Nr III-21-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok.pdf
RARZał. Nr 1,2,3,3b,4,5,6,7,8,9 do Uchwały Nr III-21-10 RPO z dnia 29.12.2010 r.rar
PDFUchwała Nr III-22-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
ZIPZał. do Uchwały Nr III-22-10 RPO z dnia 29.12.2010 r.zip
PDFUchwała Nr III-23-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zatrudnienia członka zarządu.pdf
PDFUchwała Nr IV-24-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr IV-25-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf
PDFUchwała Nr IV-26-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatrudnienia członka zarządu.pdf
PDFUchwała Nr IV-27-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr IV-28-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr IV-29-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała Nr IV-30-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.pdf
PDFUchwała Nr IV-31-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-127-2000 r.pdf
PDFUchwała Nr IV-32-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w spraiwe określenia na 2011 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr IV-30-11 RPO z dnia 25.02.2011 r.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr IV-31-11 RPO z dnia 25.02.2011 r.pdf
PDFUchwała Nr V-33-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego.pdf
PDFUchwała Nr V-34-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr V-35-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wyboru Wiiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr V-36-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr V-37-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr V-38-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr V-39-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Opolskiego na lata 2010-2015.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr V-39-11 RPO z dnia 31.03.2011 r.pdf
PDFUchwała Nr V-40-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr V-41-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa prowadzenia zadania publicznegoz zakresu kultury i promocji powiatu.pdf
PDFUchwała Nr V-42-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A-4.pdf
PDFUchwała Nr V-43-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w spawie powierzenia ZPO uprawnień do określania wysokości cen i opłat za usługi komunalne.pdf
PDFUchwała Nr V-44-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr V-45-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. zmieniająca uchwałę nr XV-127-2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powaitowego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr VI-46-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr VI-47-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr VI-48-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr VI-49-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr VII-50-11 RPO z dnia 10.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków przy ul. 1 Maja 29 w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr VII-51-11 RPO z dnia 10.06.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-52-11 RPO z dnia 10.06.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Nr VIII-53-11 RPO z dnia 20.06.20011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-54-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie abslotutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr VIII-55-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr VIII-56-11 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr VIII-56-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. - WPF.xls
JPEGZał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII-56-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. - Przedsięwzięcia.jpeg
XLSZał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII-56-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. - Przedsięwzięcia.xls
PDFUchwała Nr VIII-57-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała Nr VIII-58-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.Aktywnością przeciw wykluczeniu.pdf
PDFUchwała Nr VIII-59-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nt IV-32-11 RPO z 25.02.2011 r. określającej na 2011 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr VIII-60-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr VIII-61-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wydania opinii.pdf
JPEGZał do Uchwały Nr VIII-61-11 RPO z dnia 20.06.2011 r.jpeg
PDFUchwała Nr VIII-62-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wydania opinii.pdf
JPEGZał do Uchwały Nr VIII-62-11 RPO z dnia 20.06.2011 r.jpeg
JPEGZał do Uchwały Nr VIII-62-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. str 2.jpeg
PDFUchwała Nr VIII-63-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr VIII-64-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IX-65-11 RPO z dnia 28.07.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf
PDFUchwała Nr IX-66-11 RPO z dnia 28.07.2011 r. w sprawie przyjęcia zadania własnego Gminy Chrząstowice polegającego na prowadzeniu przez Powiat Opolski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Suchym Borze.pdf
PDFUchwała Nr IX-67-11 RPO z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zaopiniowania skorygowanego wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utowrzenia CAZ w PUP w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr X-68-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr X-69-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodizeży w Suchym Borze.pdf
PDFUchwała Nr X-70-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Gimnazjum przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze.pdf
PDFUchwała Nr X-71-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze .pdf
PDFUchwała Nr XI-72-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XI-74-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV-32-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr XI-75-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza-paszportem w przyszłość.pdf
PDFUchwała Nr XI-76-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku uzupełniającego ze środków Funduszu Pracy ...pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XI-76-11 RPO z dnia 20.10.2011 r.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. - Przedsięwzięcia.pdf
DOCUchwała Nr XII-77-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.doc
DOCUchwała Nr XII-78-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV-32-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r.doc
DOCUchwała Nr XII-79-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.doc
DOCUchwała Nr XII-80-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.doc
DOCUchwała Nr XII-81-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.doc
DOCUchwała Nr XII-82-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc
DOCUchwała Nr XII-83-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015.doc
DOCZał. Nr 1 do Uchwały Nr XII-81-11 RPO z dnia 24.11.2011 r.doc
DOCZał. Nr 2 do Uchwały Nr XII-81-11 RPO z dnia 24.11.2011 r.doc
PDFUchwała Nr XIII-84-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Nr XIII-85-11 RPO z dnia 2112.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr XIII-86-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr XIII-87-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012.pdf
RARZał. do Uchwały Nr XIII-87-11 RPO z dnia 21.12.2011 r.rar
PDFUchwała Nr XIII-88-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
RARZał. do Uchwały Nr XIII-88-11 RPO z dnia 21.12.2011 r.rar
PDFUchwała Nr XIII-89-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf
PDFUchwała Nr XIV-90-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała Nr XIV-91-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr XIV-92-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dot. organizacji XII Dożynek Powiatowych.pdf
PDFUchwała Nr XIV-93-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. w spr. wyrażenia opinii o przyjęciu przez Sejmik Woj. Opolskiego rezolucji dot. ogłoszenia obszaru woj.pdf
PDFUchwała Nr XV-94-12 RPO z dna 23.02.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała Nr XV-95-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-22-99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf
PDFUchwała Nr XV-96-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała Nr XV-97-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16.05.2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XV-98-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała Nr XV-99-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr XV-100-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr XV-101-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr XV-102-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf
PDFUchwała Nr XV-103-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf
PDFUchwała Nr XV-104-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr XV-105-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XV-106-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XVI-107-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała Nr XVI-108-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.pdf
PDFUchwała Nr XVI-109-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014.pdf
PDFUchwała Nr XVI-110-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie załatwienia skargi na bezczynność kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XVI-111-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVI-112-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przekazania według właściwości skargi Pani Grazyny Orzeł.pdf
PDFUchwała Nr XVI-113-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XVI-114-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XVII-115-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XVII-117-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr XVII-118-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie określenia na 2012 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVII-119-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie opolskim na lata 2012-2015.pdf
PDFUchwała Nr XVII-120-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XVII-121-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XVII-122-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVII-123-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-124-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-125-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-126-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowdzącym jest Powiat Opolski.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-127-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-128-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-129-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-131-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-132-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-133-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-134-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-135-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XVIII-133-12 RPO z dnia 31.05.2012 r.pdf
PDFZał. Nr 2 do Programu Opieki nad Zabytkami - Ewidencja Zabytków Powiat Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XIX-136-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIX-137-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIX-138-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. zmnieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała Nr XIX-139-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie stanowiska dot. projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytrycznych dot. rozwoju Ttraneuropejskiej Sieci Transportowej 92011-0294 COD_.pdf
PDFUchwała Nr XIX-140-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XX-141-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr XX-142-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf
PDFUchwała Nr XX-143-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr XX-144-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XX-145-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015.pdf
PDFUchwała Nr XX-146-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania rzeki Odry i Małej Panwi.pdf
PDFUchwała Nr XX-147-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ozimek na usuwanie skutków nawałnicy.pdf
PDFUchwała Nr XX-148-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała Nr XXI-149-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. zmienająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała Nr XXI-150-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI-150-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXI-150-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXI-151-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływajacych na rok 2012.pdf
PDFUchwała Nr XXI-152-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII-118-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. określającej na 2012 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXII-153-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała Nr XXII-155-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w spr. rocznego progr. współpracy z org. pozarząd. oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie, na rok 2013.pdf
PDFUchwała Nr XXII-156-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXII-157-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr XXII-158-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia wys. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeż. oraz wys. kosztów w przyp. odstąpienia od wyk. dysp.pdf
PDF1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDF2.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
PDF3.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
PDFa) Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
PDFb) Wykaz przedsięwzięć do WPF2.pdf
PDFc) Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
PDFZbiorówka.pdf
PDFUchwała Nr XXII-154-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-159-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-160-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-161-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-161-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-161-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-162-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-163-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013.pdf
RARZał. do Uchwały Nr XXIII-163-12 RPO z 20.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.rar
RARUchwała Nr XXIII-164-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.rar
PDFUchwała Nr XIII-165-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dot. organizacji XIII Dożynek Powiatowych.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-166-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-167-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-168-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-169-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-170-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-171-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-172-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Apelu do Prezesa RM w spr. wyr. sprzeciwu wobec prop. Min. Transp., Bud. i Gosp. Mors. wyklucz. budowę obwodnicy Niemodlina.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-173-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały RPO Nr XIII-100-2000 z 14.09.2000 r. w spr. utworzenia ZDP w Opolu zmienionej uchwałą RPO Nr XXXIII-227-2006 z dnia 06 lipca 2006 r.pdf
PDFUchwała Nr XXV-174-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015.pdf
PDFUchwała Nr XXV-175-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie określenia na 2013 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXV-176-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacj tygodniowego wymiaru godzin.pdf
PDFUchwała Nr XXV-177-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.pdf
PDFUchwała Nr XXV-178-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf
PDFUchwała Nr XXV-179-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.pdf
PDFUchwała Nr XXV-180-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.pdf
PDFUchwała Nr XXV-181-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXV-182-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV-182-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXV-182-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-183-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Chmielowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-184-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-185-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-186-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-187-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-188-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Gminy Prószków.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-189-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym wolnych lokali.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-190-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-191-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wystosownaia Apelu w związku z planowanym zaniechaniem rozbudowy Elektrowni Opole.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-192-13 RPO z dnia 16.05.2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. - Przedsiewzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16.05.2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-195-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z przyznaniem dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-196-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie wystosowania apelu do posłów i senatorów województwa opolskiego o zmianę ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-197-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-198-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powaitu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-199-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie stanowiska dotyczącego projektu rewitalizacji zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie _Arboretum_.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-200-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-201-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-203-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-204-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-205-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2013.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-206-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-207-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-208-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjasniającego.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-203-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. - WPF.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-202-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-209-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-210-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ozimek na utworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej dla PSP Nr 1 w Ozimku oraz Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-211-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-212-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie stanowiska wobec finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-213-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-214-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-215-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego..pdf
PDFUchwała Nr XXIX-216-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXX-217-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXX-218-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXX-219-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV-175-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. określającej na 2013 r. zadania i środki przezn. przez Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.pdf
PDFUchwała Nr XXX-220-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf
PDFUchwała Nr XXX-221-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXX-222-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX-218-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXX-218-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-223-13 RPO z dnia 31.10.2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-224-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV-175-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. okreslającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-225-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-226-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Opolskiego dot. inicjatywy budowy obwodnicy miejscowości Grodziec, gm. Ozimek, woj.opolskie.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-227-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2014 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-228-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-230-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie okreslenia Trybu i szczegolowych kryteriow oceny wnioskow o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDFUchwala Nr XXXII-231-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wieloletniego progr. wspol. z org. pozarzad. oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialal. poz. publ. i o wolontariacie na lata 2014-2016.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-232-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-233-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej.pdf
PDFUchwala Nr XXXII-234-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.pdf
PDFUchwala Nr XXXII-235-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFUchwala Nr XXXII-236-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. zmieniajacej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXII- 236-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXII-236-13 RPO z dnia 29.11.2013 r.- Przedsięwzięcia.pdf
PDFZal. do Uchwaly Nr XXXII-233-13 RPO z dnia 29.11.2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-237-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała nr XXXIII-238-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-240-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014.pdf
XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.xls
XLSZał. Nr 2,5,6 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.xls
PDFZał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.pdf
PDFZał. Nr 4,7,8 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-243-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-244-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powaitu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-245-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi........ na lata 2014-2016.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-246-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza - paszportem w przyszłość - edycja II współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-247-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Omnibus Powiatu opolskiego współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-248-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV-175-13 RPO z dnia 22 marca 2013 r. określającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-249-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-250-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf
PDFUchwala Nr XXXIV-251-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFUchwala Nr XXXIV-252-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwala Nr XXXIV-253-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2012 do 2013.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-254-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. w sprawie skargi na Staroste Opolskiego.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XXXIV-253-14 RPO z dnia 06.02.2014 r.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-252-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-252-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-255-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XXXV-255-14 RPO z dnia 20.03.2014 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-256-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie udzielenia rzeczowej pomocy huminitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-257-14 RPO z dnia 20.03 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Strare Siołkowice.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-258-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20.03. 2014 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-260-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-261-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie określenia na 2014 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-262-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administarcji publicznej.pdf
PDFUchwala Nr XXXVI-263-14 RPO z dnia 30.04.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok.pdf
PDFUchwala Nr XXXVI-264-14 RPO z dnia 30.04.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzen Wielki zadania z zakresu zarzadzania drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-265-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-266-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-268-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-268-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-268-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-269-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2014 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-270-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-267-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFUchwala Nr XXXVIII-271-14 RPO z dnia 26.06.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFUchwala Nr XXXVIII-272-14 RPO z dnia 26.06.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-273-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-275-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII-194-13 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-276-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie opolskim.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-277-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV-261-14 z dnia 20 marca 2014 r. określającej na 2014 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powaitu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-278-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-279-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-280-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XL-281-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie poj. z drogi i jego przechowywanie.pdf
PDFUchwała Nr XL-282-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf
PDFUchwała Nr XL-283-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w spr. zmiany Uchwały nr XXXV-261-14 z dnia 20 marca 2014 r. określającej na 2014 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr XL-284-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XL-285-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XL-286-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XL-287-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFUchwała Nr XL-288-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XL-288-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XL-288-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XLI-289-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XLI-289-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLI-290-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie wystosowania apelu do Ministar Zdrowia o zwiekszenie środków finansowych przewidzianych na rzecz Województwa Opolskiego w planie finansowym NFZ na rok 2015.pdf
PDFUchwała Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 r.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r.pdf
PDFUchwała Nr XLI-292-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powaitu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.pdf
PDFUchwała Nr XLI-293-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powaitowymi.pdf
PDFUchwała Nr XLI-294-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFUchwała Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11. 2014 r zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr XLI-296-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XLI-297-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi..pdf
PDFUchwała Nr XLI-298-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi..pdf
PDFUchwała Nr I-1-14 RPO z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr I-2-14 RPO z dnia 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-3-14 RPO z dnia 09.12.2014 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-4-14 RPO z dnia 09.12.2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-5-14 RPO z dnia 09.12.2014 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-6-14 RPO z dnia 09.12.2014 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-7-14 RPO z dnia 09.12.2014 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-8-14 RPO z dnia 09.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-9-14 RPO z dnia 09.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-10-14 RPO z dnia 09.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-11-14 RPO z dnia 09.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-12-14 RPO z dnia 09.12.2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr III-13-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr III-14-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczenstwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr III-15-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr III-16-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFUchwała Nr III-17-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr III-17-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr III-17-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr III-18-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.pdf
PDFUchwała Nr III-19-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr III-19-14 RPO z dnia 29.12.2014 r..pdf
PDFZał. Nr 3 do Uchwały Nr III-19-14 RPO z dnia 29.12.2014 r..pdf
PDFZał. Nr 2,5,6 do Uchwały Nr III-19-14 RPO z dnia 29.12.2014 r.pdf
PDFZał. Nr 4,7,8 do Uchwały Nr III-19-14 RPO z dnia 29.12.2014 r.pdf
PDFCzęść opisowa do budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015.pdf
PDFUchwała Nr III-20-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr III-20-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr III-20-14 RPO z dnia 29.12.2014 r.pdf
PDFUchwała Nr IV-21-15 RPO z dnia 12.02.2015 r. w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017.pdf
PDFUchwała Nr IV-22-15 RPO z dnia 12.02.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr IV-23-15 RPO z dnia 12.02.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr IV-23-15 RPO z dnia 12.02.2015 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr IV-23-15 RPO z dnia 12.02.2015 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr IV-24-15 RPO z dnia 12.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr V-25-15 RPO z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze.pdf
PDFUchwała Nr V-26-15 RPO z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr V-27-15 RPO z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała Nr V-28-15 RPO z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr V-29-15 RPO z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr VI-30-15 RPO z dnia 19.03.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr VI-31-15 RPO z dnia 19.03.2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr VI-32-15 RPO z dnia 19.03.2015 r. w sprawie określenia na 2015 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr VI-33-15 RPO z dnia 19.03.2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Łubniany prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XV Dożynek Powiatowych.pdf
PDFUchwała Nr VI-34-15 RPO z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf
PDFUchwała Nr VI-35-15 RPO z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej odpłatną służebnością przesyłu.pdf
PDFUchwała Nr VI-36-15 RPO z dnia 19.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VI-37-15 RPO z dnia 19.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr VI-33-15 RPO z dnia 19.03.2015 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr VI-33-15 RPO z dnia 19.03.2015 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr VII-38-15 RPO z dnia 23.04.2015 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 9 marca 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-39-15 RPO z dnia 23.04.2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr VII-40-15 RPO z dnia 23.04.2015 r. w sprawie przekazania skargi.pdf
PDFUchwała Nr VII-41-15 RPO z dnia 23.04.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2015.pdf
PDFUchwała Nr VII-42-15 RPO z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wystosowania apelu do Ministra Zdrowia o utworzenie na terenie woj.pdf
PDFUchwała Nr VII-43-15 RPO z dnia 23.04.2015 r. w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11.pdf
PDFUchwała Nr VII-44-15 RPO z dnia 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-45-15 RPO z dnia 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr VII-45-15 RPO z dnia 23.04.2015 r. - WPF5.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr VII-45-15 RPO z dnia 23.04.2015 r. - Przedsięwzięcia.pdf
PDFUchwała Nr VIII-46-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-47-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-48-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VIII-49-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VIII-50-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf
PDFUchwała Nr VIII-51-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr VIII-52-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr VIII-53-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Uzupełniającego LO dla Dorosłych z Zespołu Szkół im.pdf
PDFUchwała Nr VIII-54-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Uzupelniającego LO dla Dorosłych w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała Nr VIII-55-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego LO z Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr VIII-56-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego LO w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr VIII-57-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr VIII-58-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Technikum dla Dorosłych w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr VIII-59-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf
PDFUchwała Nr VIII-60-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie udzielenia rzeczowej pomocy humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie.pdf
PDFUchwała Nr VIII-61-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 7 marca 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VIII-62-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. Budowa hali sportowej z zapleczem oraz infrastrukturą zewnętrzną przy ZS im. J. Warszewicza w Prószkowie.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr VIII-49-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII-49-15 RPO z dnia 18.06.2015 r. - Przedsiewzięcia.pdf
Wersja XML