Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2015-04-14

 

 

 

 
ZAWIADOMIENIE

 

 

 
Zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję VII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu za 2014 rok.

 7.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 a)      załatwienia skargi z dnia 9 marca 2015 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu,

b)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

c)      przekazania skargi,

d)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,

e)      wystosowania apelu do Ministra Zdrowia o utworzenie na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

f)   utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11,

g)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.,

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 8.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 9.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.


Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

 

Stefan Warzecha

 

 

 

   

 
Terminy posiedzenia komisji:

 

 

Polityki Gospodarczej – 20 kwietnia 2015 r. o godz. 14.30,

Budżetu – 20 kwietnia o godz. 15.15,

Rewizyjnej – 21 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00,

Polityki Społecznej – 23 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00.

 

Wersja XML