Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V sesja rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

 

                                                                                                          Opole, 2015.02 23
                       
 
                                                                                   ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 8.30 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję V Nadzwyczajną Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze,
b)      zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie,
c)      zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,
d)      zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tułowicach,
e)      zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Ozimku.
                       
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
 
Termin posiedzenia komisji:
- Polityki Społecznej                  26.02.2015 r.                            godz. 8.00
 
Wersja XML