Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

 

                                                                                                                               Opole, 2015.02 05
                       
 
                                                                              ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 12 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję IV sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata
2015-2017,
b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.,
c)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
d)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
                       
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
Terminy posiedzenia komisji:
- Budżetu                                 12.02.2015 r.                            godz. 11.00
- Polityki Społecznej                12.02.2015 r.                            godz. 11.20
- Rewizyjnej –                          12.02.2015 r.                            godz. 11.45
 
Wersja XML