Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

Opole, 2014.12.01

  

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję II Sesję Rady Powiatu Opolskiego
z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad sesji Rady Powiatu.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.

5.      Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Opolskiego w okresie międzysesyjnym.

6.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Starosty i Wicestarosty Opolskiego oraz Zarządu Powiatu Opolskiego.

7.      Przeprowadzenie głosowania na wybór Starosty Opolskiego.

8.      Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Starosty Opolskiego.

9.      Przeprowadzenie głosowania na wybór Wicestarosty Opolskiego.

10.  Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wicestarosty Opolskiego.

11.  Przeprowadzenie głosowania na wybór członka Zarządu Powiatu Opolskiego.

12.  Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór członka Zarządu Powiatu Opolskiego.

13.  Przeprowadzenie głosowania na wybór członka Zarządu Powiatu Opolskiego.

14.  Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór członka Zarządu Powiatu Opolskiego.

15.  Przeprowadzenie głosowania na wybór członka Zarządu Powiatu Opolskiego.

16.  Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór członka Zarządu Powiatu Opolskiego.

17.  Przeprowadzenie głosowania na wybór członków Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.

19.  Przeprowadzenie głosowania na wybór członków Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.

21.  Przeprowadzenie głosowania na wybór członków Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.

23.  Przeprowadzenie głosowania na wybór członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.

25. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.

26.  Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

27.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

 Powiatu Opolskiego

    Stefan Warzecha

 

Wersja XML