Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół

Protokół Nr XL/I2014 z czterdziestej pierwszej Sesji Rady Powiatu Opolskiego wraz z załącznikami:

1. Informacja z przebiegu pracy Zarządu Powiatu Opolskiego za okres od 16 października 2014 r. do 16 listopada 2014 r.

2.  Lista radnych obecnych na XL Sesji Rady Powiatu Opolskiego w dniu 14 listopada 2014 r.

3. Lista osób uczestniczących w posiedzeniu XL Sesji Rady Powiatu Opolskiego w dniu 14 listopada 2014 r.

Wersja XML