Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

 

Opole, 2014.11.25

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 Komisarz Wyborczy w Opolu I zwołuje I Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Wręczenie radnym zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu.

3.     Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.     Stwierdzenie kworum.

5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.     Wybór Przewodniczącego Rady.

7.  Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady.   

8. Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

Sekretarz Powiatu

   Marzena Kazin

 

Wersja XML