Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja Rady Powiatu Opolskiego IV kadencja - protokół

 

Protokół Nr XL/2014 z czterdziestej Sesji Rady Powiatu Opolskiego wraz z załącznikami:

1. Informacja z przebiegu pracy Zarządu Powiatu Opolskiego za okres od 4 września 2014 r. do 15 października 2014 r.

2.  Lista radnych obecnych na XL Sesji Rady Powiatu Opolskiego w dniu 16 października 2014 r.

3. Lista osób uczestniczących w posiedzeniu XL Sesji Rady Powiatu Opolskiego w dniu 16 października 2014 r.

Wersja XML