Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

                                                                                                                                   Opole, 2014.08.22
                       
 
                                                                             ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 4 września 2014 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.,
b)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
c)      zmieniająca uchwałę Nr XVII/194/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu,
d)      uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie opolskim”,
e)      w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/261/14 z dnia 20 marca 2014r. określającej na 2014 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
f)       poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla”,
g)      rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego
h)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
i)        przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
 
7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-273-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałacznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-275-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. zmieniający uchwałę Nr XVII-194-13 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-276-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie opolskim.pdf
PDFProjekt Uchwały nr XXXIX-277-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV-261-14 z dnia 20 marca 2014 r. określającej na 2014 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powaitu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-278-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-279-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-280-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-281-14 RPO z dnia 4.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
Wersja XML