Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 2014.06.18

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

  

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu Opolskiego
z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

c)  uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku w powiecie opolskim”,

d) zmieniająca uchwałę Nr XVII/194/13 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.

 7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

  
 

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

    Stefan Warzecha

 

Wersja XML