Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

Opole, 2014.04.23

 

 

 
ZAWIADOMIENIE

 

 
Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu Opolskiego
z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu (teren Powiatu Opolskiego).

 7.      Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2013 rok.

 8.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
za 2013 rok.

 9.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.,

b)      powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

 10.  Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 11.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

 

 

 Powiatu Opolskiego

 

 

 

 

    Stefan Warzecha

 

Wersja XML