Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 2014.01.29

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu Opolskiego
z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

c)      przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2012 do 2013,

d)     skargi na Starostę Opolskiego.

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.       Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

 

 

 

 

 

 

Wersja XML