Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 2013-09-13

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,

 b)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

 c)   zmiany Uchwały nr XXV/175/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. określającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

  d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

  e)      rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego,

  f)       rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego.

 7.      Informacja dotycząca scalania gruntów w gminie Dobrzeń Wielki i w gminie Łubniany.

 8.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 9.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

    Stefan Warzecha

 

Wersja XML