Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

                                                                                  Opole, 2013.05.7
                       
 
                                                                           ZAWIADOMIENIE
 
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2013 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.  Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.       Debata na temat przyszłości zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza
 
w Prószkowie.
 
7.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,
b)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
c)      uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu,
d)      wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z przyznaniem dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu,
e)      wystosowania apelu do posłów i senatorów województwa opolskiego o zmianę ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne,
f)       utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim – wersja Zarządu Powiatu Opolskiego,
g)      utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim – wersja grupy radnych Powiatu Opolskiego
h)      określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalania formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania – wersja Zarządu Powiatu Opolskiego,
i)        określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalania formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania – wersja grupy radnych Powiatu Opolskiego.
                       
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-192-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. zmieniajacy uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. zmienającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. zmieniajacej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powaitowego w Opolu.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-195-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z przyznaniem dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-196-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wystosowania apelu do posłów i senatorów województwa opolskiego o zmianę ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne.pdf
PDFUzasadnienie do projektu Uchwały Nr XXVII-196-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie apelu do posłów i senatorów województwa opolskiego dot. zmiany ustawy z dnia 6.09.2001 r. prawo farmaceutyczne.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-197-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-198-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim.doc.pdf
PDFUzasadnienie do projektu Uchwały Nr XXVII-198-13 RPO z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim .pdf
PDFProjekt Uchwały nr XXVII-199-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodziezy Powaitu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVII-200-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania.pdf
Wersja XML