Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 2013-04-12

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 
Zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.      Przedstawienie porządku obrad.

 4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.      Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2012 roku.

 7.   Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (teren powiatu opolskiego).

 8.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

      a)      przyjęcia statutu Domu Dziecka w Chmielowicach,

b)      przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim,

c)      przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie,

d)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny (na rzecz Uniwersytetu Opolskiego),

e)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny,

f)       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny (na rzecz Gminy Prószków),

g)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym wolnych lokali,

h)      ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,

i)        wystosowania Apelu w związku z planowanym zaniechaniem rozbudowy Elektrowni Opole.

 9.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 10.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

                                                                                                                           Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

  Stefan Warzecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-183-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Chmielowicach.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-184-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-185-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-186-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny _na rzecz Uniwersytetu Opolskiego_.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-187-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-188-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny _na rzecz Gminy Prószków_.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-189-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym wolnych lokali.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-190-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-191-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wystosownaia Apelu w związku z planowanym zaniechaniem rozbudowy Elektrowni Opole.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI-187-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.pdf
Wersja XML