Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

                  Opole, 2013.02.11

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

  

Zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

        1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

        2.      Stwierdzenie prawomocności obrad. 

  3.      Przedstawienie porządku obrad.

        4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

        5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

        6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

               a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,

               b)      rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego,

               c)      ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,

               d)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnych lokali,

         e)  przyjęcia „Apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykluczającej budowę obwodnicy Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.

 7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

       8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

  Powiatu Opolskiego

 

 

 

 

    Stefan Warzecha

 

Wersja XML