Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

                                   Opole, 2012.08.27

ZAWIADOMIENIE

 

 

              Zawiadamiam, że w dniu 6 września 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XX Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3.       Przedstawienie porządku obrad.

 4.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5.       Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 6.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a)      odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Chróścinie,

b)      odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie,

c)      odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Tułowicach,

d)   ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu  Opolskiego,

e)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015,

f)  wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania rzeki Odry i Małej Panwi,

g)      udzielenia pomocy finansowej Gminie Ozimek na usuwanie skutków nawałnicy,

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.

7.       Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 8.       Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady
               Powiatu Opolskiego                                                                    Stefan Warzecha

 

 

 

 

 

 

Wersja XML