Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 2012.05.21

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

  1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

  2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.       Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok,

b)      powołania Skarbnika Powiatu,

c)  likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

d)  likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

e)    likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

f)       likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

g)    likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

h)  przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

i)       przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,

j)        przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015”,

k)      przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

7.       Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8.       Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

 

    Stefan Warzecha

 

 

PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-124-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-125-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-126-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowdzącym jest Powiat Opolski.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-127-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-128-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-129-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-130-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkł im. Jóżefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzacym jest Powiat Opolski.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-131-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-132-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-133-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-134-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVIII-133-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przyjęcia - Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Programu Opieki nad Zabytkami _ Ewidencja Zabytków Powiat Opolski.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-135-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf
Wersja XML