Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

                                                                                                                                             Opole, 13 kwietnia 2012 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XVII sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
                                              
1.    Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 4. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.,
b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
c)      odwołania Skarbnika Powiatu,
d)      określenia na 2012 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
e)      przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Opolskim na lata 2012-2015,
f)       powierzenia Gminie Turawa zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
g)      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości,
h)      rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego,
i)        rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
 
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-115-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. zmnieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-117-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-118-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie określenia na 2012 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII-119-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie opolskim na lata 2012-2015.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-120--12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-121-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-122-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVII-123-12 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf
Wersja XML