Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

                                   Opole, 10 lutego 2012 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XV sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
                                              
 1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.,
b)      zmiany uchwały Nr V/22/99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
c)      szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
d)      uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu,
e)      zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
f)       zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
g)      zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
h)      zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
i)        zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
j)        zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
k)      zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski,
l)        przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
m)    przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
                                              
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.
 
 
 
 
PDFProjekt uchwały Nr XV-94-12 Rady Powiatu Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-95-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-22-99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-96-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzaniai, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-97-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-98-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-99-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-100-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-101-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-102-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.02.2012 r.w w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-103-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-104-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-105-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-106-12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
Wersja XML