Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

 
                                                                                                          Opole, 9 grudnia 2011 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie zwołuję XIII sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:                                       
1.    Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 4. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
1)      zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
2)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.,
3)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
4)      uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012:
a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)      przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)      przedstawienie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców,
d)      przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
e)      dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi w projekcie budżetu wnioskami komisji,
f)       głosowanie każdego wniosku osobno,
g)      głosowanie całej uchwały budżetowej.
 5).uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 6). zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.            
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.                                                                     
Wersja XML