Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 10 października 2011 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.       Przedstawienie porządku obrad.

 

4.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.       Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r,

b)      zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

c)      zmiany Uchwały nr IV/32/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. określającej na 2011 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

d)      przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiedza – paszportem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

e)      zaopiniowania wniosku uzupełniającego o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu,

f)        wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.

 

7.       Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8.       Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

   

    Stefan Warzecha

 

 

DOCProjekt Uchwały Nr XI-72-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.doc
PDFProjekt Uchwały Nr XI-73-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XI-74-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV-32-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XI-75-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza-paszportem w przyszłość.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XI-76-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku uzupełniającego ze środków Funduszu Pracy ...pdf
PDFZałącznik do projektu Uchwały Nr XI-76-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XI-77-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetragowym nieruchomości.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XI-73-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011.pdf
PDFZałącznik Nr 2 - przedsięwzięcia 1 do projektu Uchwały Nr XI-73-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011.pdf
PDFZałącznik Nr 2 - przedsięwzięcia 2 do projektu Uchwały Nr XI-73-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011.pdf
PDFZałącznik Nr 2 - przedsięwzięcia 3 do projektu Uchwały Nr XI-73-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.10.2011.pdf
Wersja XML