Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

 

                                                                                                                                   Opole, 14 lipca 2011 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję IX sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

                                              

1.    Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 4. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

b)      zmiany Statutu Powiatu Opolskiego,

c)      przyjęcia zadania własnego Gminy Chrząstowice polegającego na prowadzeniu przez Powiat Opolski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Suchym Borze,

d)      zaopiniowania skorygowanego wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu.

                                                    

 1. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 

 

Wersja XML