Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 3 czerwca 2011 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję VII. Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków przy ul. 1 Maja 29 w Opolu,

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok,

c)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

  Powiatu Opolskiego

 

     Stefan Warzecha

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML