Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Sesja Rady Powiatu Opolskiego - IV kadencja

Opole, 1 grudnia 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu,

ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję II. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6. Wybór  i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Powiatu Opolskiego,

b) ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Powiatu Opolskiego,

c) ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Powiatu Opolskiego,

d) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Powiatu Opolskiego,

e) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.

7. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r,

c) zmiany Uchwały nr XXX/201/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. określającej na 2010 rok

zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

d) wydania opinii.

8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Przewodniczący Rady

 Powiatu Opolskiego

 

   Stefan Warzecha

PDFProjekt uchwały Nr II-6-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II-7-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II-8-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II-9-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II-11-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Pow. Opol.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II-10-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezp. i Porz.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II-12-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II-13-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX-201-10 Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr II-14-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii.pdf
PDFZałącznik do projektu Uchwały nr II-14-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii.pdf
Wersja XML