Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja


Opole,  25 października 2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15 zwołuję XXXV. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.      Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 

7.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r,

b)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego,

c)      zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

d)     statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim,

e)      zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach.

 

8.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

9.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

 Przewodniczący Rady

Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

 

 

Wersja XML