Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja RPO - 09.09.2010 r. - III kadencja - ZAWIADOMIENIE

Opole, 30 sierpnia 2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 9 września 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXXIII. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za I. półrocze 2010 roku.

 

6.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego,

b)      udzielenia z budżetu powiatu dotacji Komendzie Miejskiej Policji w Opolu,

c)      udzielenia Gminie Opole pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,

d)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010r,

e)      przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego,

f)       zmiany uchwały nr XXXI/207/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego,

g)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,

h)      zawarcia porozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii pedagogicznej,

i)        zmiany Uchwały Nr XII/69/08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Turawie,

j)        zmiany Uchwały nr XXX/201/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. określającej na 2010 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

k)      określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 

7.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

8.      Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

             Powiatu Opolskiego

   

                Stefan Warzecha

 

PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-217-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-218-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie udzielenia z budżetu powiatu dotacji Komendzie Mijeskiej Policji w Opolu.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-219-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie udzielenia Gminie Opole pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-220-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-221-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-222-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI-207-10 z dnia 22.04.2010.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-223-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-224-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii pedagogicznej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-225-10 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XII6908 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-69-08 Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-226-10 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXX-201-10 Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-227-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego.pdf
 
Wersja XML