Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja - protokół

Protokół Nr XXX/2010 z trzydziestej Sesji Rady Powiatu Opolskiego w dniu 25 marca 2010 r. wraz z załącznikiem:

1. Informacja z przebiegu pracy Zarządu Powiatu Opolskiego za okres od  17 lutego 2010 r. do 24 marca 2010 r.

Wersja XML