Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja

Opole,  12 kwietnia 2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 zwołuję XXXI. Sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.      Przedstawienie porządku obrad.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

 

6.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2009 rok.

 

7.      Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2009 rok – podjęcie uchwały w tej sprawie.

 

8.      Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

a)      zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok,

b)      powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,

c)      powierzenia Gminie Niemodlin zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,

d)      powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,

e)      przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu opolskiego,

f)       sprostowania uchwały Nr XXVIII/186/09 Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 

9.      Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

 

10.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

Wersja XML