Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Powiatu Opolskiego - III kadencja

Opole, 23 października 2009 r.

 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zawiadamiam, że w dniu 5 listopada 2009 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 -zwołuję XXVI. Sesję Rady PowiatuOpolskiego z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
 
2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
 
4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 
6.       Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 
7.       Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.,
b)      ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Opolskiego,
c)      zmiany statutu Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim,
d)      zmiany Uchwały nr XXI/141/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 marca 2009 r. określającej na 2009 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
e)      przystąpienia do projektu pn. „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”,
f)       wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.
 
8. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
 
9. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego. 
Wersja XML